Valencia 22-24

Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

Projecte de rehabilitació integral de l’edifici situat a Badalona, amb renovació de façanes, pati posterior i coberta. El projecte es va crear amb la idea de rehabilitar tots els paraments de l’edifici, propietat d’una família. La façana va sanejar-se i canviar de color, netejant-la visualment. Els balcons necessitaven d’una renovació amb una nova impermeabilització i nous ancoratges de baranes. Pel que fa al pati posterior es segueix la mateixa línia amb la seva renovació d’acabat. Finalment, la coberta, lloc on la família passa la major part del dia a l’estiu, canvia completament amb una renovació del paviment i els acabats dels paraments verticals. Cal esmentar la necessitat de substituir els escopidors i coronaments dels murs, doncs mancaven de trencaaigües perimetral, cosa que embrutava els paraments i bufava la pintura dels seu voltant. A destacar la intervenció de substitució de coberta, amb aixecament del paviment original de dues capes, nova capa de pendents, impermeabilització nova i aïllament tèrmic de 4cm per dotar la planta pis superior d’un millor confort climàtic.

Client

Particular

Data

2020

Tipologia

Rehabilitació integral edifici