Avisos legals

En compliment amb la Llei orgànica 15/1999 de l’13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD), el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI ), en www.abile.cat se l’informa de manera permanent, transparent i directa.

Es tracta d’un web on l’activitat està relacionada amb els serveis derivats de l’arquitectura.

 

La titularitat i responsabilitat del web correspon a:

 

• Nom comercial: Abile

• DNI / NIF: B66872714

• Adreça: Av President Companys 252 local, 08915, Badalona

• Correu-e: oaguilera@abile.cat

 

En aquest espai podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre vostè, com a usuari, i nosaltres, com a titulars i responsables d’aquesta web.

Com a usuari és important que conegui els termes i condicions vigents i publicats en aquesta web abans de continuar navegant o fer ús d’ella, ja que, si ho fa, els estarà acceptant i s’obliga a complir-los.

 

Per començar…

• Queda informat i accepta que l’accés a aquest web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Abile Arquitectura i Enginyeria SLP,d’ara en endavant, Abile.

• Es compromet a utilitzar el lloc web www.abile.cat, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

• Es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Abile o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar aquest portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

• Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Perquè li sigui més fàcil localitzar la informació legal que li interessa i pugui accedir-hi més directament l’hem dividit en les següents seccions:

 

1. Política de Privacitat

Inclou tota la informació sobre les dades personals que recaptem, per què i en quines condicions .

 

2. Condicions de Contractació

Inclou els termes i condicions, generals i específics, que regeixen els contractes de serveis o la consulta sobre productes en aquesta web.

 

3. Política de Cookies

Inclou informació sobre el tipus de cookies que es fan servir en aquest lloc, amb quina finalitat i en quines condicions.

 

4. Responsabilitats

Renúncia a qualsevol responsabilitat

Aquesta web i els seus components s’ofereixen únicament amb finalitats informatives.

Abile, titular d’aquesta web, no es fa responsable de l’exactitud, utilitat o disponibilitat de qualsevol informació que es transmeti o posi a disposició a través de la mateixa; no serà responsable per qualsevol error o omissió en aquesta informació.

Si com a usuari d’aquesta pàgina dóna les seves dades personals amb l’acceptació de l’consentiment informat, renúncia a qualsevol indemnització que per l’ús legal d’aquestes dades li pogués correspondre no podrà exercir cap reclamació legal per a això. De voler ostentar-la, no ha de cedir les seves dades en aquest lloc web.

Menors d’edat

Els serveis i productes oferts en aquesta web són per a majors d’edat. Si és menor de 16 anys no està autoritzat a utilitzar el nostre formulari de contacte i no haurà d’enviar les seves dades personals. Si vol fer-ho, el seu pare / mare, tutor o representant legal haurà de donar-li el seu consentiment i haurà de enviar-nos-ho prèviament per escrit.

L’accés als continguts públics de Abile és lliure i apte per a qualsevol edat, no així la utilització del nostre formulari web, ja que no s’autoritza l’enviament de dades personals per part de menors de 16 anys.

Política d’enllaços d’aquest web

Abile s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El servei d’accés al web inclou enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers (Proveïdors, Partners, Marques, Blogs …), sobre les quals Abile no exerceix cap tipus de control. En aquests casos, Abile actua com a prestadora de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LSSICE. Abile no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web.

Exclusió de garanties i responsable

Abile no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.

• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.

• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

• Dels danys que es poguessin derivar d’l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

5. Propietat Intel·lectual

Com a usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc www.abile.cat pertanyen a Abile.

La totalitat del contingut del lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, imatges, material gràfic o artístic present en la web, són propietat d’Abile.

Tots els continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual i, com a usuari, no pot entendre que li cedim els drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

Tots els continguts que es mostren en aquesta web estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. No està permesa l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública i posada a disposició sobre els continguts sense la prèvia autorització expressa de la titular del web.

La pàgina i el seu contingut original, les característiques i la funcionalitat són propietat d’Abile i estan protegits per drets d’autor de caràcter internacional, marques registrades, patents, secrets comercials i altres lleis de propietat intel·lectual o de drets de propietat.

En el cas que un usuari o tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar a Abile  indicant:

• Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits o indicar la representació amb la qual actua en el cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

• Quins són els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

6. Política de comentaris

En www.abile.cat no està habilitat realitzar i publicar comentaris sobre el contingut.

En el cas que algun dia es permetin: es permetran realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimaran també aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, ni aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc s’accepten comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

 

7. Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Abile poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Abile,qui assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat , integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Com a usuari has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.abile.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en seus sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

8. rescissions, canvis, jurisdicció i resolució de conflictes

 

Clàusula de rescissió

Podem cancel·lar el seu accés a la pàgina, sense causa o avís, la qual cosa podrà resultar en la confiscació i destrucció de tota la informació que estigui associada amb el seu compte.

Totes les disposicions d’aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la cancel·lació sobreviuran a ella, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

 

Canvis de condicions

Abile es reserva el dret de modificar aquestes condicions quan ho consideri oportú i l’ús permanent de la pàgina significa l’acceptació de qualsevol ajust a aquests termes.

Si hi ha algun canvi en la política de privacitat o en la manera en què es fa servir la informació d’identificació personal dels clients de www.abile.cat,enviarem una notificació per correu electrònic a tots els afectats pel canvi (subscriptors i / o clients). Tot canvi en la nostra política de privacitat es publicarà a www.abile.cat 30 dies abans que aquests canvis es produeixin. Per tant, si és usuari d’aquesta web, li recomanem tornar a llegir aquesta declaració de manera regular.

 

Submissió a Tribunals

El codi de conducta d’www.abile.cat és el derivat de la correcta aplicació de les lleis existents, així com de l’aplicació de les mateixes des del sentit comú. Amb renúncia dels seus propis furs les persones que contractin / interactuïn a través del web www.abile.cat es sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Badalona.

El present contracte es formalitza en llengua catalana.

Les condicions generals a què està sotmès aquest contracte es troben en www.abile.cat.

 

Resolució de conflictes

Posem també a la seva disposició la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible a: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Contacte

En el cas que, com usuari, tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o voldria fer algun comentari sobre www.abile.cat,si us plau, contacti amb nosaltres a oaguilera@abile.cat.