Travessera de Montigalà

Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

Projecte de rehabilitació de balcons de façanes de conjunt de blocs d’edificis amb 340 habitatges. En un origen, es va enfocar el projecte amb la idea de rehabilitar totes les façanes de l’edifici, però per raons econòmiques i donat la gran superfície de paraments que tenen tots els blocs, la solució va passar per la reparació dels cantells de balcons, que presentaven múltiples lesions amb esquerdes, caigudes de trams a via pública i taques de brutícia als sostres per manca d’una correcta evacuació d’aigües perimetral. A destacar la solució de creació de trencaaigües sota llosa de formigó armat per evitar el retorn de l’aigua i la brutícia al sostre de balcó, i la col·locació d’escopidor al perímetre del paviment de balcó amb peça de formigó polimèric.

Client

Comunitat de propietaris

Data

2019-2020

Tipologia

Rehabilitació cantells balcons