Política de Privacitat

Recomanació prèvia:
Us recomanem que llegeixi aquestes línies que segueixen, ja que en elles s’explica quina informació personal es recull en aquesta web, amb quina finalitat i quins són els seus drets respecte a ella. Un cop hagi comunicat les seves dades a www.abile.cat, haurà acceptat la seva política de privacitat i, en conseqüència, el tractament de les seves dades, segons apareix aquí descrit, pel que fa a ús, emmagatzematge i comunicació a tercers.
En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits. Aquest és un espai segur i fiable. Abile ha adequat aquesta web a les exigències de de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). D’acord amb això, si és menor de 14 anys no ha de registrar-se en cap formulari d’aquest web sense el consentiment dels seus pares o tutors legals (pot trobar més informació sobre això en l’apartat 4 de l’AvísLegal).
A més, ens comprometem a:
• No sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que requereixi.
• No compartir informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei, llevat que compti amb la seva autorització expressa.
• No utilitzar les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
Aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa li aconsellem que la visiti periòdicament, ja que serà aplicable en el cas que decideixi omplir qualsevol formulari d’aquest web en el qual es demanen dades de caràcter personal.

 

Responsable de l’tractament de les teves dades personals

 

 

• Identitat de l’Responsable: Oriol Aguilera Martin (Administrador d’Abile Arquitectura i Enginyeria SLP)

• Nom comercial: Abile

• CIF: B66872714

• Adreça: Av President Companys 252 local, 08915, Badalona

• Correu-e: oaguilera@abile.cat

• Activitat: Activitats derivades de l’arquitectura.

 

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envien a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de «Usuaris de la web i subscriptors».

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent (com pot veure de manera més detallada en l’apartat 7 de l»Avíslegal’).

 

 

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre anem a requerir el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics i sobre els quals l’informarem prèviament amb absoluta transparència.

• Principi de minimització de dades: Només sol·licitaemr dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es requereixen. Els mínims possibles.

• Principi de limitació de l’termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps de l’necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, l’informarem de el termini de conservació corresponent. En el cas de les subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable. En el cas de dades de clients, seran eliminades tan aviat com acabi la relació comercial i el compliment de les obligacions legals ho permetin.

• Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

Com obtenim les seves dades?

Les dades personals que tractem en www.abile.cat procedeixen de:

• Formulari de contacte.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Si ha cedit les seves dades a www.abile.cat,té dret a:

• Sol·licitar l’accés a les dades personals relacionats amb vostè.

• Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

• Sol·licitar la limitació del seu tractament.

• Oposar-se a el tractament.

Com interessat podrà accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. www.abile.cat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

• El tractament estigui basat en el consentiment.

• Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

• El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Com interessat tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable www.abile.cat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom o adreça de correu electrònic. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.abile.cat, només com es descriu en l’AvísLegal i en la present Política de Privacitat.

En www.abile.cat ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

• Formulari de contacte: sol·licitem les següents dades personals: Correu-e per respondre als requeriments dels usuaris de www.abile.cat. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Li informo que les dades que ens facilita estaran ubicats en els servidors de www.abile.cat.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 

 

• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

 

• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

 

• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web i que detallem en la política de cookies.

 

• Per gestionar les xarxes socials. www.abile.cat pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme per les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de www.abile.cat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de www.abile.cat. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de www.abile.cat així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individualitzada.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Oriol Aguilera Martin,amb domicili fiscal a l’Av President Companys 252 local, 08915, Badalona, serà responsable de l’tractament de les dades corresponents dels usuaris del web.

www.abile.cat no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment exprés i / o el compliment d’un contracte.

Per contactar a través del formulari d’aquest web es requereix el consentiment exprés amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de l’contracte d’adquisició de serveis o productes.

 

 

Categoria de dades recollides

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives (correu electrònic).

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

 

 

Per quant de temps conservarem les teves dades?

• Mentre duri la relació comercial i sigui necessari fer-ho a efectes legals, en el cas d’aportar-les com a client.

• Fins que sol·liciti la seva eliminació, en el cas d’haver-se subscrit a algun servei gratuït, o quan deixi d’interactuar amb www.abile.cat durant un temps raonable.

 

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Algunes eines que utilitzem per gestionar les seves dades són contractades a tercers per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.abile.cat comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

• Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( «Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a www.abile.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.abile.cat (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

• Hosting: CDmon, 10dencehispahard, SL, C / Girona 81-83 local 6, Malgrat de Mar 08380 (Barcelona-Espanya). Delegat de  Protecció de Dades: Lant Advocats (lant ADVISORS, SLP) cdmon@delegado-datos.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’allotjament web de www.abile.cat.

• Plataforma web: WordPress tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a www.abile.cat.

 

 

Navegació

Al navegar per www.abile.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure: adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

• Google Analytics.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

 

 

Secret i seguretat de les dades

www.abile.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

www.abile.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Abile s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per www.abile.cat per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui com a deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se Abile, ha de notificar al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan el client ho sol·liciti raonablement.

 

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a www.abile.cat exonerant a Abile de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’Abile en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Abile en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

 

Canvis en la Política de Privacitat

www.abile.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Abile anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, www.abile.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per enviar un correu electrònic, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.abile.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

En aquesta web recollim i utilitzem la informació segons indiquem a la nostra política de privacitat.

Una de les formes en les que recollim informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada «cookies».

En www.abile.cat s’utilitzen cookies pròpies i de tercers per diverses funcions, com li explicarem a continuació, amb el llenguatge més senzill que puguem, perquè comprengui què són, en què consisteix el seu ús en aquest lloc i com pot rebutjar-les, eliminar-les o revocar-les si no està d’acord amb això.

 

 

Què és una “cookie”?

Una «cookie» és una petita quantitat de text que conté informació i s’emmagatzema en el seu navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navega per la majoria dels llocs web.

 

 

Què NO és una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

 

 

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístic, sobre preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa com a persona sinó al seu navegador web (és per tant una associació anònima).

De fet, si navega habitualment amb un navegador i prova a navegar per la mateixa web amb un altre diferent, veurà que el web no s’adona que és la mateixa persona, perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona .

 

 

Quin tipus de cookies hi ha?

• Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre d’altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat i tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

• Cookies de personalització: Permeten a l’usuari accedir a un servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció de criteris propis de l’terminal que fa servir (idioma, tipus de navegador, configuració regional…).

• Cookies d’anàlisi: Recullen informació anònima sobre el comportament dels usuaris en els llocs web amb la finalitat de mesurar i analitzar l’activitat del lloc web en qüestió per introduir millores en funció de les dades d’ús.

• Cookies publicitàries: Permeten gestionar els espais publicitaris d’una web de manera més eficaç, en relació al contingut editat o la freqüència amb què es mostren els anuncis.

• Cookies de publicitat comportamental: Permeten observar de manera continuada els hàbits de navegació dels usuaris d’una web amb la finalitat de desenvolupar perfils específics i mostrar publicitat en funció dels mateixos.

 

 

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs a aquesta pàgina, com ActiveCampaign, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google Adsense, etc.

 

 

Quines cookies utilitza aquesta web i per a què

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En concret s’utilitzen les cookies que es detallen a continuació:

cookies pròpies

• Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web has interactuat, perquè pugui mostrar contingut relacionat.

• Preferències: Les cookies ens permeten recordar la vostra configuració i preferències, com l’idioma preferit i la seva configuració de privacitat.

• Seguretat: Utilitzem cookies per evitar-li riscos de seguretat.

cookies de tercers

Aquesta web, com la majoria de llocs web, inclou funcionalitats proporcionades per tercers.

Entre les cookies de tercers més estables estan:

• Les generades per serveis d’anàlisi: concretament Google Analytics, per ajudar al lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del mateix i millorar la usabilitat. Però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar l’usuari.

Google Analytics, és un servei d’analítica web prestat per Google, Inc. Si vol, pot consultar el tipus de cookies utilitzades per Google.

• Cookies de xarxes socials: poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per www.abile.cat per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts d’www.abile.cat en alguna xarxa social.

A continuació té informació sobre les cookies de les xarxes socials que utilitza aquesta web en les seves pròpies polítiques de cookies:

• cookies de Facebook: veure més informació en la seva política de cookies.

• cookies de Twitter: veure més informació en la seva política de cookies.

• cookies de Linkedin: veure més informació en la seva política de cookies.

Les implicacions de privacitat dependran de cada Xarxa Social i de la configuració de privacitat que hagi triat en ella.

Aquesta web no utilitza cookies per:

• Emmagatzemar informació sensible d’identificació personal com pot ser la seva adreça, contrasenya o dades de la targeta de crèdit.

• Compartir o cedir dades d’identificació personal a tercers sense el seu coneixement i permís exprés.

Aquest web sempre requereix el seu consentiment per utilitzar cookies.

En cap cas, ni el responsable d’aquesta web ni els anunciants poden obtenir informació personal identificable d’aquestes cookies.

 

 

Es poden eliminar les cookies?

Sí, i no només eliminar, també es poden bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les cookies associades a el domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Recordeu que s’haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

www.abile.cat posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les esmentades cookies, enllaços facilitats a l’efecte pels navegadors l’ús es considera més estès:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

 

 

Més informació sobre les cookies

Pot consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva Guia sobre l’ús de les cookies i obtenir més informació sobre les cookies a Internet a aboutcookies.org.

Si vol tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al navegador coneguts com a eines de «Do Not Track», que et permetran escollir aquelles cookies que vols permetre.