Micro Lab Studio

Projecte i certificació tècnica d’activitat. Gestió de llicència.

Llicència d’activitat per la ubicació d’un taller de tatuatges, centre beaty i perruqueria a local situat al centre històric de Dalt la Vila de Badalona. Es tractava d’un local sense ús, pensat en un origen per a futura cafeteria. Calia dissenyar l’espai per tal d’acomplir amb les normatives, sobretot amb les cambres higièniques accessibles, així com el magatzem, i que no interferís massa en la distribució del local. A destacar la gran visualització de tot l’espai gràcies a les mampares de vidre que conformen totes les divisòries.

Client

Micro Lab Studio by Aitor Cuni

Data

2020

Tipologia

Llicència d’activitat taller de tatuatges