Prat de la Riba 29

Projecte de reforç estructural en sostre sota terrassa per caiguda del forjat per col·lapse de l’estructura de biguetes de ciment aluminós.

Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

L’obra es va iniciar després de que el client avisés que havia col·lapsat el forjat de terrassa de planta primera situat sobre un local. Varem extraure mostres de les biguetes i es va determinar que es tractava de ciment aluminós. Es va projectar l’enderroc de la part que no havia caigut però quedava afectada, per construir un nou forjat unidireccional i es va reforçar l’estructura no enderrocada amb biguetes metàl·liques. Per la part superior es va realitzar una terrassa nova amb capa de pendents, impermeabilització i acabat de gres ceràmic.

A destacar la complexitat del projecte amb càlcul de l’estructura nova i el reforç de tot el sostre de terrassa.

Client

Comunitat de propietaris

Data

2019-2020

Tipologia

Reforç estructura aluminosi