Mossen Anton Romeu 21-25

Inspecció tècnica edifici (ITE), Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

Es tractava d’una façana amb moltes esquerdes, sobretot als balcons i cornisa superior, detectades a la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) l’any 2017. L’edifici a més presentava estèticament pintats diferenciats entre un tram de l’edifici i un altre. Es va restaurar la façana amb el sanejament de revestiment de morter de calç, i acabat amb pintura de pliolite. A destacar les baranes d’origen, de fosa, on s’ha procedit a restaurar-les i pintar-les amb oxiron.

Client

Comunitat de propietaris

Data

2020

Tipologia

Rehabilitació de façana principal edifici de 1905