Doctor Robert 181

Inspecció tècnica edifici (ITE), Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut, i Certificat d’eficiència energètica de l’edifici.

Es tractava d’un edifici amb molts problemes d’humitats per condensació a l’interior dels habitatges. La façana amb més superfície totalment encarada a nord, sense incidència solar durant tot l’hivern, i a més àtics amb filtracions d’aigua. Requeria d’una intervenció per millorar a banda dels acabats de les façanes, que es trobaven molt deteriorats, d’una addició d’aïllament tèrmic per l’exterior amb un sistema SATE, i acabat de morter acrílic. Les obres han estat subvencionades pel consorci metropolità de l’habitatge, i Abile Arquitectura ha gestionat íntegrament tot el procés, tant documental com d’obra. A destacar el canvi substantiu que s’ha dotat a les façanes, i sobretot, amb millora de les condicions d’habitabilitat de l’interior dels habitatges.

Client

Comunitat de propietaris

Data

2019-2020

Tipologia

Rehabilitació de façanes amb addició aïllament tèrmic per millora de l’eficiència energètica.