Llefià 19

Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

Projecte de rehabilitació de façana principal i posterior i altres lesions trobades a ITE. En un principi es va realitzar la ITE de l’edifici, on es van trobar lesions molt greus tant a façana principal com a posterior, amb perills de caigudes d’elements a via pública. Després de posar xarxes de protecció i fer butxaca durant dos anys, l’obra es va iniciar l’any 2020. Es va optar per repicar tot el revestiment de façana deixant-la a pell de maons ceràmics, i aplicar un nou revestiment de morter monocapa, amb les substitucions d’escopidors de balcons per uns nous amb trencaaigües perimetral. A destacar els colors triats i la seva combinació.

Client

Comunitat de propietaris

Data

2020

Tipologia

Rehabilitació de façanes