Els Nostres Serveis


PROJECTES

ABILE realitza projectes de rehabilitació, ja siguin integrals, de façanes, cobertes, patis o interiors de locals o habitatges. El nostre equip pluridisciplinar ajuda a finalitzar les obres amb èxit i satisfacció per part del client. L’Ajuntament per tal d’atorgar llicència d’obres demana un projecte firmat per tècnic competent, pel que sempre que es facin obres les sol•licituds han d’estar acompanyades d’aquest document. Amb aquest projecte, s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per la llicència d’obres. ABILE també realitza la direcció d’obra (assumeix d’obra) i coordinació de seguretat d’aquesta.
DICTAMENS

Amb els dictàmens patològics es determinen quines son les casuístiques que comporten a les lesions que presenten els edificis, i quines solucions possibles es poden prendre. El dictamen és una eina essencial que serveis als advocats en el moment de formular la proba davant un tribunal. També és el pas previ per a definir una solució a adoptar i a la conseqüent obra, en cas que la propietat de l’edifici vulgui saber quines son les intervencions recomanades per a mantenir l’edifici en condicions òptimes.
ITE

La ITE és la inspecció tècnica de l’edifici, i consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l'edifici feta per personal tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l'estat de l'edifici (IITE). Segons el Decret 67/2015, de 5 de maig, és obligatòria per a tots aquells edificis de més de 45 anys o que vulguin demanar subvencions. L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (IITE), descriu les característiques generals de l'edifici, on s'ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns, i la seva qualificació. També conté les propostes que s'aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l'ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d'accessiblitat de l'edifici. L’informe ha de presentar-se a l’Agencia de l’Habitatge per tal d’aconseguir el certificat d’aptitud. Des de ABILE, a banda de realitzar aquestes inspeccions, es fa la gestió íntegra amb la Generalitat per tal d’aconseguir el certificat d’aptitud.
LLICÈNCIA ACTIVITATS

L’Ajuntament demana que totes les activitats de nova apertura es faci segons un projecte tècnic signat per un tècnic competent, i es presenti una certificació tècnica de compliment dels requisits legals per a activitats. Els tècnics d’ABILE s’encarreguen de gestionar i realitzar tota la documentació necessària per sol•licitar l’apertura del negoci davant l’Ajuntament. En cas de traspàs, serà necessària només la certificació tècnica d’adequació de les instal•lacions al projecte autoritzat prèviament.
CÈDULA D'HABITABILITAT

Quan un habitatge es ven o lloga, és necessària per part del Notari o del gestor la presentació de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge conforme compleix amb els requisits d’habitabilitat. La cèdula té una vigència de 15 anys. A ABILE ens encarreguem de la gestió amb la Generalitat per tal d’aconseguir la cèdula, amb taxes i visats inclosos. En cas que l’habitatge no compleixi amb els requisits, com és el cas que li falti la cuina, o la caldera, és necessari el certificat d’informe de transmissió d’habitatge usat.

Veure Oferta Cèdula
CERTIFICAT ENERGÈTIC

Quan un habitatge o local es ven o lloga, és necessari per part del Notari o del gestor la presentació del certificat d’eficiència energètica o etiqueta energètica. Cal dir que si es realitza el certificat energètic per a tot l’edifici, aquesta etiqueta serà vàlida per a totes les entitats, pel que és aconsellable realitzar el certificat energètic de tot l’edifici perquè així els veïns s’estalviaran diners. Aquesta etiqueta té una qualificació que es valora com a A, la millor, o G, la pitjor. A ABILE ens encarreguem de la gestió amb la Generalitat per tal d’aconseguir l’etiqueta energètica, amb taxes incloses. D’altra banda, es pot realitzar un Assesorament d’eficiència energètica per tal de determinar quines son les deficiències a les instal•lacions, o quines intervencions fer-hi per a poder estalviar-se diners en la propera factura de la llum o del gas.

Veure Oferta Certificat Energètic